Contactpagina

Voor al uw vragen en opmerkingen vult u onderstaande rubrieken in.

     

 

De verwerking van persoonsgegevens en uw rechten

Wilt u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens?
En wilt u gebruik maken van uw rechten?
Vul dan het formulier hieronder in.

Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena vindt het belangrijk dat u uw rechten op basis van de wet goed kunt uitoefenen. Via dit formulier kunt u gebruik maken van de volgende rechten:
Het recht van inzage
U hebt recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
Het recht van correctie
Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
Het recht van verwijdering
Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.
Het recht van beperking
Gedurende de periode dat wij bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
Het recht van dataportabiliteit
Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
Het recht van bezwaar
Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.
[Graag aankruisen van welk recht u gebruik wenst te maken]
*
*
*
*