MuziekWijzer Altena

De gemeente Woudrichem hecht grote waarde aan haar cultuurbeleid; cultuureducatie in het algemeen en muziekeducatie in het bijzonder. Met het programma Muziekwijzer Altena wordt dit beleid door De Bibliotheek CultuurPuntAltena vertaald naar drie onderdelen: binnenschoolse muziekeducatie, muzieklessen in de vrije tijd en netwerkoverschrijdend samenspel.

Muziekwijzer Altena heeft als doel zoveel mogelijk kinderen muziek te laten maken. Daarom werken in Woudrichem docenten, scholen, muziekscholen en muziekverenigingen mee aan Muziekwijzer Altena. 

Binnenschoolse muziekeducatie
De gemeente Woudrichem vindt het belangrijk dat basisschoolleerlingen door middel van algemene muzikale vorming kennismaken met muziek als onderdeel van cultuureducatie. Sinds het schooljaar 2014-2015 biedt de gemeente daarom binnen het programma MuziekWijzer Altena aan alle scholen in haar gemeente een volledig gefinancierd muziekprogramma aan voor groep 5. De scholen worden ieder jaar voor de zomervakantie aangeschreven voor het opstellen van een rooster. Nieuwsgierig? Klik hier voor de onderwijsbrochure. De leerlingen leren o.a. wat muziek eigenlijk is en wat het verschil is tussen blazen op koperen- en op houten blaasinstrumenten. En natuurlijk kunnen allerlei instrumenten worden uitgeprobeerd en worden er nieuwe zangtalenten ontdekt! 
Klik hier voor het aanvraagformulier voor de muzieklessen voor groep 5.

Als vervolg op de muzieklessen van groep 5, zijn er vanaf 2016 ook verdiepende muzieklessen voor de groepen 6, 7 en 8 beschikbaar. Omdat iedere school andere wensen heeft zijn er drie verschillende pakketten ontwikkeld. Ieder pakket bestaat uit 4 lessen en heeft als thema 'muziekbeleving', 'muzikale vaardigheid' of 'bewegen op muziek'. (Kijk voor meer informatie in de educatiewebshop). Wanneer een school liever zelf een leerlijn muziek ontwikkeld, kan dit in samenwerking met de Bibliotheek CultuurPunt Altena, en ook dan is er een subsidie per klas, per jaar beschikbaar van € 50,-.
Klik hier om het aanvraagformulier voor groep 6, 7 en 8 te openen. 

Klik hier voor meer informatie over de binnenschoolse muzieklessen van Muziekwijzer Altena. 

Algemene Muzikale Vorming
U weet nog niet welk instrument uw jonge kind wil gaan bespelen? Dan is AMV wellicht iets voor uw kind. Dit is algemene muzikale vorming: een vooropleiding die in ten minste 10 lessen van ten minste 45 minuten kinderen tussen de 4 en 9 jaar de gelegenheid biedt kennis te maken met verschillende muziekinstrumenten. Muziekschool Woudrichem biedt die aan. Klik hier voor de tekst van de subsidieregeling en klik hier voor het aanvraagformulier.

Muzieklessen in de vrije tijd
Het is de ambitie van de gemeente Woudrichem dat zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd muzieklessen volgen. Keuzevrijheid staat hierbij voorop. Welk instrument wil uw kind spelen? Wil hij muziek maken met een particuliere muziekleraar, bij een vereniging of een muziekschool? De keuze is aan u. Ouders kunnen zelf een subsidie aanvragen via De Bibliotheek CultuurPuntAltena en krijgen als deze aanvraag wordt gehonoreerd van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van de muzieklessen.

Alle individuele leerlingen tot en met achttien jaar komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van hun muziekonderwijs. In samenspraak met De Bibliotheek CultuurPuntAltena, muziekverenigingen, Muziekpunt Woudrichem, Muziekschool Woudrichem en de Slagwerkgarage heeft de gemeente hiervoor nieuw beleid ontwikkeld. Doel is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren gebruik te laten maken van een gevarieerd, laagdrempelig en kwalitatief goed muziekaanbod.

Voorwaarden subsidieregeling
Een belangrijke voorwaarde voor de subsidieverstrekking is dat de betreffende muziekdocenten voldoen aan de kwaliteitseisen die de gemeente Woudrichem stelt. Dit betekent o.a. dat hij/zij een diploma moet overleggen waaruit blijkt dat hij/zij een vakopleiding Muziek met lesbevoegdheid heeft afgerond aan het conservatorium dan wel aan een HBO- en/of MBO instelling voor muziek. Klik hier een overzicht van aanbieders die al bij De Bibliotheek CultuurPuntAltena bekend zijn en die aan de kwaliteitseisen voldoen. Staat uw aanbieder er niet bij? Of wilt u zelf aan de lijst worden toegevoegd? Neem dan contact met ons op via de mail (info@cultuurpuntaltena.nl).

Alle voorwaarden vindt u op het aanvraagformulier. Klik hier voor het aanvraagformulier subsidieregeling muzieklessen in vrije tijd 2016-2017 bij een muziekschool of als individuele les wordt gevolgd. Klik hier voor het aanvraagformulier subsidieregeling Vereniging als de muziekles wordt gevolgd bij een vereniging.
 
Deze formulieren kunt u downloaden en verzenden naar:
Gemeente Woudrichem
Postbus 6
4285 ZG Woudrichem


Netwerkoverschrijdend samenspel
Muziekonderwijs is een onderdeel van het totale culturele aanbod in de gemeente Woudrichem. Om met muziek cultuurparticipatie te bevorderen en daarmee een verbinding met andere culturele partijen mogelijk te maken, heeft de gemeente een stimuleringsregeling in het leven geroepen voor podiumactiviteiten. De Subsidieregeling Podia is bedoeld voor alle partijen de het initiatief willen nemen om muziek in te zetten als cultureel evenement.
 
In aanmerking komen activiteiten voor jeugd en volwassenen. Zowel actieve deelname als optredens kunnen worden ondersteund met een kleine financiële bijdrage. De enige voorwaarde is dat de activiteit vernieuwend en verbindend is en verder reikt dan de reguliere activiteiten. Een klankbordgroep beslist over de aanvragen. Klik hier voor de subsidieverordening van de gemeente Woudrichem. Klik hier voor het aanvraagformulier subsidie Podia.

Muziekverenigingen
De gemeente Woudrichem stelt volgens de Subsidieregeling Amateuristische Muziekbeoefening per kalenderjaar een basisbedrag per Woudrichemse muziekvereniging van maximaal € 1000,00 beschikbaar, een normbedrag per jeugdlid van € 50,00 en een normbedrag per seniorenlid van € 50,00 tbv Amateuristische Muziekbeoefening. De leden moeten woonachtig zijn in de gemeente Woudrichem.  De aanvraag voor het kalenderjaar 2017 dient te worden ingediend na 1 januari 2017 en voor 1 mei 2017. Klik hier voor het aanvraagformulier.