13 - 18 jaar (voortgezet onderwijs)

De Bibliotheek CultuurPuntAltena werkt samen met een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Alle leerlingen van het Altena College (Sleeuwijk), De Schans (Sleeuwijk) en het Willem van Oranje College (Wijk en Aalburg) zijn lid van de bibliotheek en kunnen boeken uit de gehele collectie lenen. Op dit moment heeft De Bibliotheek CultuurPuntAltena vanuit de reguliere subsidiemiddelen geen budget om activiteiten aan het voortgezet onderwijs aan te bieden. Het is wel mogelijk om tegen kostprijs projecten op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid af te nemen.

Leesbevordering bibliotheek
Voor deze doelgroep heeft De Bibliotheek CultuurPuntAltena een collectie zogenaamde D-boeken, die geschikt zijn voor jongeren vanaf 15 jaar. Klik hier om naar de collectie Altena en Nederland te gaan. Op het gebied van leesbevordering zijn er landelijk veel projecten ontwikkeld voor  met name scholen voor VMBO en MBO. Klik hier om naar het aanbod te kijken op de website www.leesplan.nl. Dit is een initiatief van Stichting Lezen.

U treft op de website een link aan naar het overzicht van landelijke leesbevorderingsprojecten in het voortgezet onderwijs met een korte beschrijving. De bibliotheek kan ondersteuning bieden bij projecten die de school zelf uitvoert. Als school kunt u aangeven waar u behoefte aan heeft en aan de hand daarvan kunnen activiteiten worden gepland, zoals bijvoorbeeld schrijversbezoeken of de leesbevorderingsmethode Bazar. Deze is speciaal ontwikkeld voor alle vier de leerjaren van het VMBO en heeft als doel de leerlingen met plezier bezig te laten zijn met diverse vormen van fictie en non-fictie. Bazar bestaat uit een programma van activiteiten rond boeken, kranten, tijdschriften, film, theater en poëzie, dat aansluit het belevingsniveau van de leerlingen. Klik hier voor meer informatie over Bazar.

Mediawijsheid
De begrippen mediawijsheid en digiwijsheid worden vaak door elkaar gebruikt, maar betekenen iets anders. Digiwijsheid is de mate waarin je met computers en digitale media kunt omgaan. Dit wordt ook wel ict- en digitale vaardigheid genoemd. Bij mediawijsheid gaat het niet alleen om technische vaardigheden, maar vooral om competenties als informatieverwerking, begrip, reflectie en het vermogen door inzetten van media problemen zelfstandig op te lossen of nieuwe creatieve toepassingen te bedenken. Het voorgezet onderwijs heeft van de minister van OC&W de opdracht gekregen om aandacht te besteden aan mediawijsheid. Hoe ze deze opdracht uitvoeren mogen ze zelf weten. De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft een gecertificeerd mediacoach in dienst en kan scholen desgewenst adviseren over het aanbod. 
Op dit moment biedt de bibliotheek scholen tegen kostprijs een aanbod op het gebied van mediawijsheid. Denk daarbij aan projecten rond de thema’s online privacy, (cyber)pesten, informatievaardigheden en zoekvaardigheden.
Wilt u meer weten over het aanbod en de uitvoering van deze projecten bij u op school? Neem dan contact op met Anita Koekkoek (a.koekkoek@bibliotheekaltena.nl).

Cultuureducatie
Op dit moment is er vanuit De Bibliotheek CultuurPuntAltena geen specifiek aanbod voor voortgezet onderwijs op het gebied van cultuureducatie. Mocht u belangstelling hebben voor aanbod, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Frenken (j.frenken@cultuurpuntaltena.nl). Klik hier om te zien welke aanbieders er aanbod hebben voor het voortgezet onderwijs. Als u doorklikt op ‘alles’ en ‘voortgezet onderwijs’, dan kunt u het totale aanbod zien.

Maatschappelijke stage
Tijdens een maatschappelijke stage leveren leerlingen uit het voortgezet onderwijs een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Hoewel dit niet meer verplicht is, weten veel leerlingen de weg naar de bibliotheek te vinden. Geïnteresseerd in een maatschappelijke stage? Neem contact op met de vestiging waar je stage wilt lopen. De mailadressen van de vestigingen staan vermeld onder het kopje Openingstijden.