Ga terug

Cultuureducatie met Kwaliteit - De Cultuur Loper

Bij cultuureducatie staat niet alleen het leren over, maar ook het leren door cultuur centraal. Daarom is het geen vak op zich, maar maakt het dagelijks deel uit van het gehele onderwijsprogramma. Om dit te stimuleren heeft de overheid in 2013 een nieuwe regeling in het leven geroepen waarmee scholen worden geholpen om cultuureducatie een vaste plaats in het onderwijs te geven: Cultuureducatie met Kwaliteit. In Brabant hebben Kunstbalie en Erfgoed Brabant de afgelopen jaren deze regeling vertaalt naar het programma De Cultuur Loper. Dit programma, bestaande uit acht stappen, wordt ook door de Bibliotheek CultuurpuntAltena ingezet bij de begeleiding en coaching van de scholen die deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw school om hieraan mee te doen? Neem dan contact op met Jacqueline Frenken (j.frenken@cultuurpuntaltena.nl

Basisschool Oudendijk (Woudrichem), De Halm (Almkerk) en Het Fundament (Genderen), zien cultuureducatie als één van de speerpunten van hun schoolbeleid. Zij zijn daarom in 2013 als koploperscholen gestart binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Al in de eerste gesprekken met de scholen werd zichtbaar dat cultuureducatie een kwestie van maatwerk is: een door het team gedragen cultuurbeleid heeft niet alleen oog voor de kerndoelen, maar geeft ook aandacht aan de pijlers en identiteit van de school.
 
Van theater, techniek en design naar meervoudige intelligentie en via schoolmuseum en erfgoededucatie naar identiteitsvorming en sociale cohesie…
De ontwikkelingen die de drie koploperscholen doormaken laten zien dat cultuureducatie een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de leerlingen én de school. De koploperscholen verwoorden hun ambitie over integratie van de doorgaande leerlijn cultuureducatie binnen hun curriculum onder intensieve begeleiding van De Bibliotheek CultuurPuntAltena. Binnen de regeling ontvangen zij financiële middelen om naar hun einddoel toe te werken. Vanaf 2015 zijn een aantal volgscholen begonnen: De Eben Haëzer (Woudrichem), ’t Ravelijn (Woudrichem), De Ark (Meeuwen) en De Oranje Nassauschool (Veen). Vanaf 2017 is Cultuureducatie met Kwaliteit ook in gemeente Werkendam ingezet en daarom zijn Basisschool de Bolderik (Hank), de Peppel (Dussen) en de Sprankel (Dussen) dit jaar gestart. Door de aansluiting van deze scholen kan de kennis over cultuureducatie zich als een olievlek over het Land van Heusden en Altena verspreiden. 
 
Over Cultuureducatie met Kwaliteit
Gemeente Woudrichem, Aalburg en Werkendam nemen deel aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze regeling beoogt meer structuur aan te brengen in cultuureducatie door verankering in doorgaande leerlijnen. In hoofdlijnen richt de regeling zich op:

  • Activiteiten in het onderwijs die bijdragen aan de realisatie van een doorlopende leerlijn cultuureducatie;
  • Activiteiten voor leerkrachten, vakdocenten en educatief medewerkers die bijdragen aan deskundigheidsbevordering;
  • Activiteiten gericht op het versterken en ontwikkelen van een duurzame en intensieve samenwerking tussen de school en het lokale culturele en sociale netwerk;
  • Activiteiten gericht op het ontwikkelen van een beoordelingsinstrument voor de culturele ontwikkeling van de leerling.