Mediawijsheid

Volgens de definitie van Mediawijzer.net is mediawijsheid het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in onze complexe en veranderlijke gemedialiseerde wereld. Het omvat alles wat te maken heeft met nieuwe media, sociale media, internet, smartphones, tablets en de manier waarop je daarmee om moet gaan.
De mogelijkheden om te leren, te spelen, informatie te delen en te kopen op het internet zijn eindeloos. Dagelijks wordt bovendien een enorme hoeveelheid informatie over ons uitgestort. Het is daarom ook belangrijk om de risico’s te kennen van mediagebruik en te weten welke informatie van welke bron afkomstig is en hoe betrouwbaar deze is. Veel kinderen en jongeren zijn wel mediavaardig, maar nog niet mediawijs. Daarom vindt De Bibliotheek CultuurPuntAltena het heel belangrijk om samen met scholen kinderen en jongeren mediawijzer te maken. Zodat ze bewuste en kritische mediaconsumenten en producenten zijn. Klik hier voor meer informatie over mediawijsheid van Mediawijzer.net.
 
Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)
Klik hier voor meer informatie over mediawijsheid voor ouders van kinderen in de leeftijd en 0-4 jaar en kinderopvangorganisaties.
 
Basisscholen
Klik hier voor meer informatie over mediawijsheid voor ouders van kinderen in de leeftijd en 4-13 jaar en basisscholen.

Voortgezet Onderwijs
Klik hier voor meer informatie over mediawijsheid voor voorgezet onderwijs.