Over ons

Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena is in januari 2010 ontstaan uit een fusie tussen drie bibliotheekorganisaties in het Land van Heusden en Altena en heeft vestigingen in Wijk en Aalburg, Werkendam, Nieuwendijk, Sleeuwijk en Hank. Daarnaast zijn er nog vier servicepunten voor de jeugd in Babyloniënbroek, Meeuwen, Eethen en Genderen. In Babyloniënbroek, Rijswijk en Dussen zijnn er servicepunten voor het ophalen van online gereserveerde boeken en om boeken in te leveren.
Het werkgebied strekt zich uit over de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Naast de uitleenfunctie in de bibliotheken heeft onze organisatie een nauwe samenwerking met scholen, kinderopvangorganisaties en cultureel-maatschappelijke organisaties op het gebied van leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie. Voorop staat het vanuit maatschappelijk belang stimuleren van de zelfontplooiing en de culturele ontwikkeling van de burgers en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Klik hier voor de statuten.
> lees verder

Directeur
De bibliotheek CultuurPuntAltena wordt geleid door de directeur mevrouw Marian van der Wal.

 

 

Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft een toezichthoudend bestuur. Dit bestuur bestaat uit de volgende personen:
De heer Sjaak Groeneveld, voorzitter 
Mevrouw Carolien van Gammeren, secretaris
Mevrouw Gera Versluis, lid
Mevrouw Annemieke Bok, lid
Mevrouw Mirjam Noorduijn, lid
Mevrouw Steffanie van der Maas, lid

De auditcommissie wordt gevormd door Sjaak Groeneveld, Gera Versluis, Steffanie van der Maas en Mirjam Noorduijn.
Klik hier voor het profiel Toezichthoudend bestuur. 
Het bestuur werkt overeenkomstig de principes van de Code Cultural Governance.
Klik hier voor de Code Cultural Governance.
Klik hier voor het Verslag van het Toezichthoudend bestuur over 2017.

Klik hier voor de vacature voor een nieuw lid in het Toezichthoudend bestuur.

Portefeuillehouders gemeenten
Burgemeester Fons Naterop (Aalburg)
Wethouder Paula Jorritsma (Woudrichem)
Wethouder John Bakker (Werkendam)

Vrijwilligers
Veel werk dat De Bibliotheek CultuurPuntAltena doet in de bibliotheken, maar ook daarbuiten, kan alleen worden gedaan door de inzet van vrijwilligers. Dit zijn enthousiaste en gedreven inwoners die ons ondersteunen in de bibliotheken met het wegwijs maken van onze bezoekers, het ondersteunen bij uitlenen, innemen, reserveren en adviseren. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die boeken rondbrengen voor mensen die fysiek niet meer in staat zijn om naar de bibliotheek te komen, die voorlezen bij mensen thuis of in instellingen of die ons achter de schermen helpen op scholen, met onze website, marketingactiviteiten of logistiek. Spreekt dit u aan? En bent u een dagdeel per week beschikbaar als vrijwilliger? Neem dan contact op met Wim Donkersloot (vrijwilliger@bibliotheekaltena.nl). U krijgt van ons een gratis lidmaatschap, reiskostenvergoeding en kunt desgewenst in aanmerking komen voor het volgen van een aanvullende cursus.
 

Klik hier voor het functieprofiel Vrijwilliger Frontoffice De Werf
Klik hier voor het functieprofiel Vrijwilliger Boek aan Huis
Klik hier voor het functieprofiel Vrijwilliger Servicepunt
Klik hier voor het functieprofiel Vrijwilliger Ondersteuner MFC De Werf
Klik hier voor het functieprofiel Vrijwilliger Kernvestiging
Klik hier voor het functieprofiel Vrijwilliger Taalhuis

DigiTaalhuisvrijwilligers
DigiTaalhuis Altena is de plek in het land van Heusden en Altena waar iedereen terecht kan die aan de slag wil met basisvaardigheden. Onder basisvaardigheden verstaan we taalvaardigheden, maar ook digitale en rekenvaardigheden. Iedereen kan hier terecht om beter te leren lezen, schrijven, spreken, rekenen en omgaan met de computer, tablet en het internet.
Voor deze dienstverlening zijn we altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met een voorliefde voor taal, rekenenen en de digitale wereld. Bekijk hieronder de profielen en heb je vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een e-mail naar digitaalhuis@bibliotheekaltena.nl of bel naar 085-0401163.

Klik hier voor het functieprofiel van DigiTaalvrijwilliger
Klik hier voor het functieprofiel van Taalspreekuurvrijwilliger
Klik hier voor het functieprofiel van Taalcafévrijwilliger
Klik hier voor het functieprofiel van Gastheer/Gastvrouw DigiTaalhuis

Maatschappelijke stage

Tijdens een maatschappelijk stage leveren leerlingen uit het voortgezet onderwijs een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Hoewel dit niet meer verplicht is, weten veel leerlingen de weg naar de bibliotheek te vinden. Geïnteresseerd in een maatschappelijke stage? Tijdens een maatschappelijke stage leveren leerlingen uit het voortgezet onderwijs een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Hoewel dit niet meer verplicht is, weten veel leerlingen de weg naar de bibliotheek te vinden. Geïnteresseerd in een maatschappelijke stage?  Neem contact op met Wim Donkersloot (w.donkersloot@bibliotheekaltena.nl) of neem contact op met de vestiging waar je stage wilt lopen. De mailadressen van de vestigingen staan vermeld onder het kopje Openingstijden
 
Jaarverslag 2017
Ieder jaar doet Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena verslag van alle ontwikkelingen en activiteiten. Klik hier voor het jaarverslag 2017. 
 
Beleidskompas 2017-2020
Klik hier voor de publieksversie van het beleidskompas 2017-2020.