Collectiematerialen

Als lid van De Bibliotheek CultuurPuntAltena, heeft u de beschikking over maar liefst 35 miljoen boeken, Cd’s, Dvd’s, bladmuziek en tijdschriften. Kunt u in onze eigen collectie niet vinden wat u zoekt? Vraag dan materialen uit de collecties van alle andere Openbare Bibliotheken op. Met uitzondering van materialen die uit universiteitsbibliotheken moeten komen, betaalt u daarvoor niets extra’s. Klik hier om naar de collectie Altena en Nederland te gaan.

Leesbevordering

Leesbevordering
Wist u dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand hebben van 2000 woorden?
Uit onderzoek is gebleken dat met een kwartier voorlezen per dag, de woordenschat van kinderen groeit met maar liefst 1000 woorden per jaar. Op zeer jonge leeftijd voorlezen en lezen met uw kind is dus van onschatbare waarde. En er zijn nog meer voordelen! Voor lezen maak je gebruik van het hele brein: waarneming, taal, redeneren, geheugen, aandacht en het vermogen om een selectie te maken tussen hoofd- en bijzaken. Ook wordt de verbeeldingskracht geprikkeld en geeft (voor)lezen in de drukke tijd een moment van rust en verdieping. Genoeg redenen dus om uw kind lid te maken van de bibliotheek. Tot 18 jaar is dit gratis! U kunt dan voor of met uw kinderen onbeperkt boeken, tijdschriften, puzzels, loco, stripboeken en dvd’s lenen. Klik hier om online lid te worden.

0 - 4 jaar (voorschool)

De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft een groot aanbod van materialen voor de doelgroep 0-4 jaar. Deze kunnen door ouders worden geleend, maar er is ook een samenwerking met kinderopvangorganisaties. Bijvoorbeeld om themakisten samen te stellen en uit te lenen of peuterbezoeken aan de bibliotheek te organiseren. 

Project peuterzoek
Kinderopvangorganisaties die leesbevordering belangrijk vinden, kunnen deelnemen aan het project peuterbezoek aan de bibliotheek. Dit is onderdeel van het leesbevorderingsprogramma van de bibliotheek. Hiermee kunnen kindervangorganisaties en ouders gezamenlijk met de bibliotheek de taalontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar stimuleren. Ieder jaar wordt het leesbevorderingsprogramma geactualiseerd. Het peuterboek is gratis. Heeft u hiervoor belangstelling? Neem dan contact op met Saskia Blommaert: s.blommaert@bibliotheekaltena.nl.
 
Themakisten
De Bibliotheek CultuurPuntAltena beschikt over een aanbod van zogenaamde themakisten met materialen die door kinderopvangorganisaties ingezet kunnen worden voor leesbevordering. In de loop van 2015 is een geheel vernieuwd aanbod aangeboden. De themakisten sluiten aan bij de thema’s van de lesmethodes Uk & Puk en Peuterplein. Desgewenst kan er uit de jeugdcollectie ook een themakist op maat worden samengesteld. Voor meer informatie over themakisten kunt u contact opnemen met Saskia Blommaert (s.blommaert@bibliotheekaltena.nl).

4 - 13 jaar (basisschool)

Wist u dat bij het verlaten van de basisschool gemiddeld 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van twee jaar? En dat Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden telt? Daarom staat het bestrijden van taalachterstanden ook in het Land van Heusden en Altena hoog op de politieke agenda. Als gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties, ouders en de bibliotheek met elkaar samenwerken op het gebied van leesbevordering, levert dit een belangrijke kwaliteitsimpuls op. De komende jaren wordt daarom gefaseerd De Bibliotheek op School (dBOS) doorgevoerd op scholen in het werkgebied van De Bibliotheek CultuurPuntAltena die hieraan mee willen doen. Leren begint immers met lezen!
Een belangrijke basis voor leesplezier wordt gelegd door ouders die hun kinderen stimuleren om te lezen. Er is voor deze doelgroep een grote collectie aanwezig in de bibliotheken. Klik hier voor de catalogus Altena en Nederland. U kunt direct boeken reserveren en ophalen bij de vestiging van uw keuze.

Rode Draad
Rode Draad is vooruitlopend op de implementatie van De Bibliotheek op School op dit moment het programma van de bibliotheek voor scholen waarin het stimuleren van lezen, het bevorderen van leesplezier, het kennismaken van de bibliotheek en het vergroten van informatievaardigheden centraal staan.  Uitgaand van de doorgaande leerlijn leesbevordering van groep 1 tot en met 8 betekent dit dus leesplezier voor de hele school! De Rode Draad producten zijn de bestellen via onze educatiewebshop.Klik hier voor de educatiewebshop.

Makkelijk Lezen Pleinen in alle vestigingen

13 - 18 jaar (voortgezet onderwijs)

Voor de deze doelgroep heeft De Bibliotheek CultuurPuntAltena een collectie zogenaamde D-boeken, die geschikt zijn voor jongeren vanaf 15 jaar. Op het gebied van leesbevordering zijn er landelijk met name veel projecten ontwikkeld voor scholen voor VMBO en MBO.
 

Maatschappelijke stage

Tijdens een maatschappelijke stage leveren leerlingen uit het voortgezet onderwijs een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Hoewel dit niet meer verplicht is, weten veel leerlingen de weg naar de bibliotheek te vinden. Geïnteresseerd in een maatschappelijke stage? Neem dan contact op via het contactformulier.