Educatie

Wat moeten kinderen van nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving van de 21e eeuw? Technologie heeft de manier waarop we werken en leven enorm veranderd en het einde van de mogelijkheden is nog niet in zicht. We gaan van een industriële samenleving via de kennis- en informatiesamenleving naar een netwerksamenleving. Er zullen daardoor nieuwe functies ontstaan die vragen om nieuwe competenties. Dit pakket van vaardigheden noemen we 21e eeuwse vaardigheden. Deze bestaan naast rekenen en taal uit de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21 eeuw. De Bibliotheek CultuurPuntAltena gaat de komende jaren graag de uitdaging aan om samen met basisscholen binnen de doorgaande leerlijnen leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie deze vaardigheden bij kinderen verder te ontwikkelen. 
 

0-4 jaar

Leesbevordering
Vooral kinderen tussen de 2 en 5 jaar worden regelmatig voorgelezen. Wat veel ouders niet weten, is dat het ook belangrijk is om te lezen met een baby. Vanaf 3 tot 4 maanden kunt u al plaatjes kijken met uw baby en benoemen wat er te zien is. Vanaf een maand of 9 kunt u al simpele verhaaltjes voorlezen. Door voor te lezen krijgen kinderen een gevoel van veiligheid, ontwikkelen ze plezier in taal en ervaren ze hoe het is om exclusieve aandacht te krijgen van hun ouders. Klik hier voor de brochure Voorlezen aan jonge kinderen van 0-4 jaar: hoe doe je dat? Klik hier voor informatie over de collectie 0-4 jaar

Mediawijsheid
Media zijn overal en hun maatschappelijke impact wordt steeds groter. Het gebruik hiervan is de laatste jaren flink toegenomen. Ook bij (zeer) kleine kinderen. Uit het jaarlijkse onderzoek Iene Miene Media van Mediawijzer.net  is veel informatie te vinden over mediagebruik en –gedrag in gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar. Klik hier voor het onderzoek Iene Miene Media 2016.
De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft een aantal interessante sites op een rijtje gezet waar u meer informatie kunt vinden over het mediagebruik van (zeer) jonge kinderen.

Digidreumes

Bewust werken aan een zorgvuldige mediaopvoeding is een relatief nieuw terrein. Wat wordt er thuis mee gedaan? En in de kinderopvang? Hoe verhouden digitale activiteiten zich tot spelen en voorlezen? Digidreumesen helpt digitale media verantwoord, spelenderwijs en positief in te zetten voor jonge kinderen van 2-4 jaar. Dit is een initiatief van het Kinderopvangfonds voor professionals in de kinderopvang en ouders met kinderen van 2-4 jaar.
 

De kindermediagids

De Kindermediagids dateert uit 2012 is een initiatief van Mediasmarties en het Kinderopvangfonds en bedoeld voor ouders en kinderopvangorganisaties. Meer informatie over mediaontwikkeling bij kinderen, de rol van ouders en kinderopvang. Wilt u de meest actuele informatie en recensies over nieuwe kindermedia? Ga dan naar de website www.mediasmarties.nl.
 

 
 

Samen leer je meer,
samen kom je verder.

Leesbevordering in de bibliotheek

Wist u dat bij het verlaten van de basisschool gemiddeld 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van twee jaar? En dat Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden telt? Daarom staat het bestrijden van taalachterstanden ook in het Land van Heusden en Altena hoog op de politieke agenda. Als gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties, ouders en de bibliotheek met elkaar samenwerken op het gebied van leesbevordering, levert dit een belangrijke kwaliteitsimpuls op.  Klik hier om naar de informatie te gaan over onze collectie en speciale producten voor de doelgroep 4-13 jaar.

Leesbevordering op school

Rode Draad is vooruitlopend op de implementatie van De Bibliotheek op School op dit moment hét programma van de bibliotheek voor scholen waarin het stimuleren van lezen, het bevorderen van leesplezier, het kennismaken van de bibliotheek en het vergroten van informatievaardigheden centraal staan.  Uitgaand van de doorgaande leerlijn leesbevordering van groep 1 tot en met 8 betekent dit dus leesplezier voor de hele school!