Ga terug

Verdiepingslessen binnenschools

Als vervolg op de muzieklessen van groep 5, zijn er verdiepende muzieklessen voor de groepen 6, 7 en 8 beschikbaar. Omdat iedere school andere wensen heeft zijn er drie verschillende pakketten ontwikkeld. Ieder pakket bestaat uit 4 lessen en heeft als thema 'muziekbeleving', 'muzikale vaardigheid' of 'bewegen op muziek'. Wanneer een school liever zelf een leerlijn muziek ontwikkeld kan dit in samenwerking met de Bibliotheek CultuurPuntAltena, en ook dan is er een subsidie beschikbaar. Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende pakketten:

 

Muzikale vaardigheid
In de lessenreeks muzikale vaardigheid pluizen de leerlingen samen met de muziekdocent een lied helemaal uit. Want waaruit is een liedje eigenlijk allemaal opgebouwd?

Tijden de eerste les gaan de leerlingen aan de slag met het ritme van het lied. Gebruikmakend van het Orff-instrumentarium gaan de leerlingen zelf aan de slag met de maat en ritmische patronen. Hierin is voor leerlingen ruimte om te experimenteren met de bespeelmogelijkheden van de instrumenten. Maar ook hun eigen muzikale middelen worden ingezet tijdens deze les, bijvoorbeeld door een liedje te klappen, met de vingers te knippen of te stampen; zogenoemde body percussie.
Naast het ritme van het liedje wordt in deze lessenreeks ook de songtekst op creatieve manier behandeld door het bijvoorbeeld te gaan rappen. En de leerlingen ervaren het belang van de juiste klank en klankkleur. Hiervoor krijgen zij tijdens één van de lessen een introductie in het notenschrift. Na de complete lessenreekskunnen de leerlingen het lied zingen en zichzelf hierbij ‘begeleiden’.

 

Muziekbeleving
In de lessenreeks muziekbeleving krijgen de leerlingen een verdieping op het onderwerp ‘betekenis en emotie van muziek’. Muziek wordt vaak ingezet bij andere kunstdisciplines zoals film en theater. Door muziek worden sfeer en emotie extra benadrukt.
Om muziek te (leren) beleven gaan de leerlingen tijdens de lessen veel naar muziek luisteren. De muziekdocent neemt bij iedere les andere muziekinstrumenten mee zodat de leerlingen de bespeelwijze kunnen zien maar ook ontdekken welke sfeer je met de verschillende instrumenten kunt neerzetten.
Naast muziek luisteren gaan de leerlingen ook zelf muziek maken. Met verschillende oefeningen kruipen de leerlingen helemaal in de liedjes. Zo gaan zij ritmische oefeningen doen, zelf zingen, tekst beschouwen, improviseren en bewegen op muziek.
Na een opfrissing van de muzikale vaardigheden  in les 1 en 2, gaan de leerlingen in de derde les aan de slag met het maken van een eigen liedje. Maar hoe worden liedjes eigenlijk gemaakt?

Tijdens de laatste les gaan de leerlingen voor een laatste keer echt muziek beleven aan de hand van een verhalend thema waarbij verschillende stukjes muziek worden ingezet.

 

Bewegen op muziek
Bij het leren over muziek is het niet alleen belangrijk om kennis te hebben van muziekinstrumenten, verschillende muziekstromingen en hoe je muziek kunt maken. Het leren luisteren en beleven van muziek is hierbij ook belangrijk. In de lessenreeks ‘bewegen op muziek’ worden de leerlingen spelenderwijs gestimuleerd om muziek goed te beluisteren. Door te bewegen en dansen op muziek gaan de leerlingen met aandacht luisteren naar ritme, herhaling, contrast, variatie maar ook de klankkleur in de muziek. Welke bewegingen passen goed bij harde muziek, of welke juist bij zachtere muziek?
Ook krijgen de leerlingen een introductie in de verschillende dansstijlen die gekoppeld zijn aan verschillende soorten muziek.

Tot slot komt het beleven van muziek tijdens deze lessen aan de orde. Bijvoorbeeld door het leggen van associaties tussen een verhaal en muziek maar ook welke emoties middels muziek kunnen worden opgeroepen of worden uitgedragen.
Naast het aanleren van een complete dans worden de verschillende muziekelementen door middel van uiteenlopende oefeningen behandeld. Zo ook de verschillende dansstijlen in combinatie met de muziekstijlen. Tijdens de afsluitende les bedenken de leerlingen in groepsverband een dans en presenteren deze klassikaal. Hierin is het leren van elkaar, het tonen van waardering voor elkaars werk en het bouwen aan zelfvertrouwen een belangrijk uitgangspunt.

 

Programma op maat
Wanneer de school  een eigen doorlopende leerlijn in muziek wil ontwikkelen is dit binnen de subsidieregeling van Muziekwijzer Altena ook mogelijk. De school kan dan voor de eerste vier lessen in de groepen 6 (7 & 8) een subsidie van € 200,00 aanvragen. Wanneer een lessenserie van meer lessen ontstaat zijn de meerkosten voor rekening van de school.

Een programma op maat zal altijd samenwerking en overleg met de Bibliotheek CultuurPunt Altena worden ontwikkeld. Mogelijk kan worden onderzocht of extra financiën kunnen worden verworven via de regeling ‘Impuls Muziekonderwijs’.

Neem voor een programma op maat contact op met Arianne van der Waal (a.vanderwaal@cultuurpuntaltena.nl)