Ga terug

Bazar: lezen met plezier in het vmbo

Lezen met plezier in het vmbo? Dat kan! Met Bazar: een pakket met stimulerende leesactiviteiten voor elk van de vier leerjaren van het VMBO.
 
Wat is Bazar?
Bazar is een leesbevorderingsmethode voor alle vier leerjaren van het VMBO. 
Bazar biedt een doordacht programma voor alle leerjaren en maakt veel gebruik van authentiek materiaal zoals boeken en films. In samenwerking met bibliotheken en andere instellingen kunnen scholen met Bazar het lezen van fictie en non-fictie onder de leerlingen stimuleren. 
Fictie wordt breed opgevat: naast jeugdromans komen strips, poëzie, film en theater aan bod.
 
Doel
Het doel van Bazar is om vmbo-leerlingen met plezier bezig te laten zijn met diverse vormen van fictie en non-fictie. Om dit doel te bereiken krijgen leerlingen ieder jaar, over een periode van vier jaar, een programma van activiteiten aangeboden rond boeken, kranten, tijdschriften, film, theater en poëzie, dat aansluit bij de leerlingen en kenmerken van het VMBO. 
Concrete doelen op leerniveau zijn: 

 • Leerlingen maken kennis met een gevarieerd aanbod boeken, tijdschriften, kranten, film, theater en poëzie 
 • Leerlingen kunnen reflecteren op fictiewerken en stellen een lees-schrijfdossier samen 
 • Leerlingen gaan met plezier kranten, tijdschriften en fictiewerken lezen en bekijken 
 • Leerlingen kunnen zelfstandig boeken kiezen die passen bij hun smaak en interesse

Uitgangspunten
Bazar wil alle VMBO-leerlingen in alle leerjaren bereiken via een longitudinale en structurele aanpak. 
Bazar gaat ervan uit dat incidentele impulsen geen langdurige, laat staan blijvende, effecten bij de doelgroep realiseren. Het stimuleren van leesplezier is een ambitieuze doelstelling. Een eerste vereiste is dat de doelgroep wordt bereikt over een langere periode. Met andere woorden: Bazar wil leerlingen in alle leerjaren bereiken via een longitudinale aanpak. 
Een structurele aanpak kan alleen gerealiseerd worden als de schoolleiding en de sectie Nederlands het belang van het project onderkennen en bereid zijn er ruimte (ook in financiële zin) voor te maken in het beleid en in de lespraktijk. 
De combinatie van de longitudinale en structurele aanpak zorgt ervoor dat leerlingen in de loop van het project de omgang met boeken, tijdschriften, kranten, en andere fictiewerken vanzelfsprekend en plezierig vinden. 
Om dit mogelijk te maken sluit het pakket aan bij de kenmerken van leerlingen, de kenmerken van het vmbo en de algemene trends in het beleid.
Bazar houdt rekening met de kenmerken van de doelgroep door:

 • aan te sluiten bij de leef- en ervaringswereld van deze leerlingen 
 • gebruik te maken van laagdrempelige en korte teksten 
 • korte opdrachten en gevarieerde werkvormen aan te bieden 
 • in te spelen op de culturele diversiteit van de doelgroep 
 • (waar mogelijk) de ouders bij het project te betrekken 

Bazar houdt rekening met de kenmerken van het (vmbo-) onderwijs door:

 • gebruik te maken van kant-en-klare materialen en duidelijke lesomschrijvingen 
 • aan te sluiten bij het examenprogramma fictie 
 • een thematische aanpak te volgen 
 • mogelijkheden te bieden voor samenwerking met andere vakken (ckv, drama, tekenen) 
 • gebruik te maken van moderne onderwijskundige inzichten bij de keuze van werkvormen. 

 
Bazar sluit aan bij de trends in beleid door:

 • de mogelijkheid te bieden om Bazar op te nemen in het taalbeleid of cultuurbeleid van de school en de gemeente 
 • een impuls te geven aan de samenwerking tussen scholen en buitenschoolse insttellingen